Onderzoek: Big Pleasures

Een publicatie van de Smithsons uit 1993 toont de ‘Small Pleasures of Life’, een verzameling prettige woonervaringen. De schetsen zijn exemplarisch voor een ontwerphouding waarbij leefkwaliteit het ontwerpproces domineert. We lezen deze houding terug in de Nederlandse woningbouw van de jaren ‘90, zeker wanneer deze afgezet wordt tegen de sobere woningbouw van nu.

Waarom zien we hier nu zo weinig van terug? In dit overkoepelende onderzoek worden door middel van analyse, literatuur- en ontwerpend onderzoek deze leefkwaliteiten – wat ons betreft niet ‘small’, maar ‘Big Pleasures’ – gedestilleerd uit casestudies, en de ontwikkeling ervan in de laatste decennia bestudeerd om ze te her-implementeren in de condities van de huidige tijd. Het project vormt een paraplu over het werk dat we doen, in zowel onderzoek als praktijk, om daarmee een verdiepingsslag te maken in onze ontwerpbenadering.