Poort van Noord: de Sterkste Schakel

Het plan ‘De Sterkste Schakel’ vormde de inzending voor de open oproep ‘Poort van Noord’, een prijsvraag voor de locatie waar rivier de Rotte onder de A20 en het spoor doorstroomt. Na selectie vanuit 39 inzendingen in een eerste ronde werden twee plannen verder uitgewerkt, waarna het plan tot winnaar werd gekozen op de Rotteconferentie 2021.

Het plan biedt een podium aan, en maakt gebruik van de vele activiteiten die zich al rondom de Rotte afspelen. De samenkomst van natuur en stad is hiervoor de drager: het gebied wordt gestructureerd in delen voor de recreant en delen met ruimte voor de natuur. De oevers, die nu nog uit grote open vlaktes bestaan, worden door middel van maaicirkels ingekaderd waardoor plekken met meer betekenis tot stand komen. Het landschap wordt zo verdeeld in aan elkaar geschakelde ‘kamers’ die ruimte bieden aan de recreant en juist de aantrekkelijke kanten van het gebied benadrukken. In de overgebleven delen kan de natuur zijn gang gaan, waarmee een gevarieerd landschap ontstaat dat een hogere biodiversiteit stimuleert. Later wordt de natuur door middel van een vrijwilligersdag verder ontwikkeld, waarbij zaadmengsels worden gestrooid, bomen worden geplant en een vijver wordt gegraven.

Een multifunctioneel tijdelijk paviljoen op één van de oevers biedt daarnaast plaats aan activiteiten en vormt het belangrijkste anker voor het gebruik van het gebied. Initiatieven rondom de Rotte kunnen hier een fysieke plek vinden door middel van tentoonstellingen, maar ook als plek voor ontmoetingen, lezingen, als opslag of als herkenningspunt. Het ontwerp van het paviljoen ondersteunt deze multifunctionaliteit: door middel van bewegende panelen kan de gevel op verschillende manieren worden ingezet, passend bij de betreffende activiteit.